logo WYWAR

Naša televízia zahájila prvé vysielanie  20.8.1999 pod názvom TV WYWAR a zaradila sa medzi  prvé televízie, ktoré vznikli na Záhorí.

Držiteľom licencie na TV vysielanie je spoločnosť Quartex group, spol. s r.o.

Od 20.10.2018 TV zmenila názov na Česko-Slovenská regionálna televizia.

20. augusta 1999 sme začali vysielať v káblovom rozvode v meste Holíč a od mája r. 2006 vysielame aj prostredníctvom  TV vysieliača. najpr analógovo a teraz aj digitalne. Náš signál je  vysielaný v pásme UHF (K48, 690 MHz) a je prijímateľný bežnou TV anténou (DVB-T), voľne, bez kódovania.

V súčasnosti je možné naše vysielanie sledovať prostredníctvom televíznych káblových rozvodov v mestách Holíč ( Holkatel, spol. s r.o. )  a Skalica ( Kabsen s r.o.Senicaa ), IP TV ( EHS s.r.o. Skalica a Blue Computers s.r.o. Skalica ) ako aj v okolitých mestách a obciach prostredníctvom antény individuálneho alebo skupinového príjmu  (Gbely, Kopčany, Kátov, Vrádište, Prietržka, atď.) a ďaĺšie obce Skalického okresu. Náš signál je v rámci prirodzeného cezhraničného prezsahu dostupný aj na Južnej Morave.

Naším cieľom je osloviť Vás ako divákov a zároveň ľudí, ktorí sa zaujímajú o miestne dianie a podávať Vám vždy aktuálne správy o živote z Vášho mesta a najbližšieho okolia.

Zvýšíli sme výkon vysielača :

a naše vysielanie je možné zachytiť na bežnú TV anténu  na Záhorí a aj v príhraničných oblastiach Južnej Moravy.