logo WYWAR

Špecifikácia programových typov   Česko - Slovenskej regionálnej televízie                                                   Príloha: 1

1. Holíčsky žurnál: ( dĺžka vysielania  cca 20 minút )  Spravodajský a publicistický magazín z Holíča a jeho okolia.  

Obsahuje: reportáže a publicistické príspevky zo  spoločenských, kultúrnych, cirkevných a športových  udalosti v meste,  zaoberať sa  aktuálnymi otázkami a problémami  týkajúcich sa občanov mesta, rozhovory a besedy na aktuálne témy,  občiansku publicistiku, profily zaujímavých ľudí. 

Vysielacie časy:                                00:00-00:20, 03:00-03:20, 06:00-06:20, 10:00-10:20, 13:00-13:20,                                               
                                                       16:00-16:20, 18:00-18:20, 22:00-22:20 hod.

-------------

2. Ahoj Moravo  ( dĺžka vysielania  cca 20 minút )   Publicistický magazín z regiónu    Južnej Moravy.  

Obsahuje:  spoločenské, kultúrne, cirkevné, športové udalosti v regióne  Južnej Moravy,  rozhovory a besedy,  občiansku publicistiku  a  profily zaujímavých ľudí.  

Vysielacie časy:                                00:30-00:50, 03:30-03:50, 06:30-06:50, 10:30-10:50, 13:30-13:50,                                              
                                                       16:30-16:50, 18:30-18:50, 22:30-22:50 hod.

--------------

3. SPEKTRUM:   ( dĺžka vysielania cca 40 minút )  Publicistický magazín z regiónu Trnavského kraja a ostatných regiónov Slovenka, Južnej Moravy a ostatných regiónov  Českej republiky.  

Obsahuje:  reportáže  a publicistické príspevky zo spoločenských, kultúrnych, cirkevných, športových udalosti v uvedených regiónoch ,  rozhovory a besedy,  občiansku publicistiku a  profily zaujímavých ľudí.  

Vysielacie časy:                               01:00-01:40, 04:00-04:40, 07:00-07:40, 09:00-09:40, 11:00-11:40,                                                      
                                                      14:00-14:40, 17:00-17:40, 19:00-19.40, 21:00-21:40, 23:00-23:40 hod.

---------------

4. Našli sme v archívoch:  ( dĺžka   cca 20  minút )  Reportáže  a publicistické príspevky zo života v meste Holíč a regiónu Záhoria  odvysielané  v minulosti , zdigitalizované  archívne  publicistické relácie. 

Vysielacie časy:                               02:00-02:20, 05:00-05:20, 08:00-08:20,  12:00-12:20,  15:00-15:20, 20:00-20:20 hod.
-------------------                       

5. Vzpomeňte si  s námi:  ( dĺžka  cca 20 minút )    Publicistické príspevky zo života  miest  a obcí z regiónu  Južnej Moravy  vyrobené  v minulosti, zdigitalizované  archívne  publicistické reportáže.                                                                                                                                                                       

Vysielacie časy:                                        02:30-02:50, 05:30-05:50, 08:30-08:50, 12:30, 15:30-15:50, 20:30-20:50 hod.