logo WYWAR

LOToS je spolok lokálnych televízií Slovenska, ktorý v súčasnosti združuje 50 televíznych staníc.

Televízia Wywar patrí­ medzi jeho členov už niekoľko rokov. LOToS nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, je to záujmové združenie právnických osôb.

Každoročne organizuje Workshop, celoslovenskú prehliadku tvorby slovenských lokálnych televízií, do ktorej sa naša televízia zapojila už niekoľkokrát a získala viacero ocenení.

 

Medzi hlavné činnosti spolku LOToS patrí:

  • presadzovanie nezávislého šírenia informácií, nezávislosti vysielania a rozvoja duálneho televízneho vysielania na Slovensku
  • zastupovanie svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom, samosprávam, organizáciám, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, k šíriteľom televízneho signálu a ďalším subjektom pôsobiacim v mediálnej oblasti v SR i zahraničí
  • poskytuje systematickú metodickú a odbornú pomoc (školenia, semináre, publikačná činnosť,…) pracovníkom lokálnych TV
  • koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov
  • pôsobí ako centrálny koordinátor pre zjednocovanie technického vybavenia TV štúdií členov Spolku
  • napomáha zvyšovaniu kvality produkcie jednotlivých TV
  • propagovaním lokálnych TV staníc v celoslovenskom i medzinárodnom meradle pomáha získavať čo najefektívnejšie finančné zdroje potrebné pre samostatné a nezávislé fungovanie lokálnych TV v jednotlivých regiónoch
  • koordinuje spoluprácu vo výrobe, distribúcii a vysielaní reklamy
  • každoročne organizuje celoslovenskú prehliadku tvorby lokálnych TV staníc na Slovensku – WORKSHOP