logo WYWAR


Mesto Holíč

Mesto Holíč je hlavným partnerom televízie Česko-Slovenskej regionálnej televízie . Spolupracujeme od samotného vzniku televízie, teda od roku 1999. Navštívte oficiálne stránky mesta Holííč na www.holic.sk.

LOToS - Spolok lokálnych a regionálnych  televízií Slovenska

Navštívte stránky LOToS - záujmové združenie právnických osôb, spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, ktorého členom je aj naša televízia  televízia. Stránka združenie LOTOS je : www.lotos.sk 

Holkatel, spol. s r.o.

Spoločnosť Holkatel, spol. s r. o. je prevádzkovateľom káblového distribučného systému (káblovky) v meste Holíč. So spoločnosťou Holkatel spolupracujeme pri distribúcii nášho vysielania prostredníctvom káblových rozvodov v meste Holíč  Stránka: www.holkatel.sk

Spoločnosť TV WYWAR, spol. s r.o. 


Spoločnosť TV WYWAR, spol. s r.o. -  spoločnosť je prevádzkovateľom multiplexu a zabezpečuje šírenie signálu prostredníctvom terestrického (pozemného) digitálneho vysielača (DVB-T). Takiež je našou partnerskou spoločnosťou pri výrobe spravodajsko-publicistických programov.